Fundacja “Owoc Głogu” została powołana w celu upowszechniania Historii, Kultury i Sztuki , działania na rzecz Edukacji i Pomocy Społecznej poprzez AKTYWIZOWANIE ludzi.

Nasze działania można śledzić na:

Facebook: FundacjaOwocGlogu

Strona internetowa: www.owocglogu.org.pl