Istotą działalności spółdzielni mieszkaniowej jest zrzeszanie się osób zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Realizując tę zasadę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie posiada zasoby mieszkaniowe obejmujące 14 687 mieszkań o łącznej powierzchni 762 738,80 m2 oraz lokale usługowe i garaże o łącznej powierzchni 39 084,74 m2. (dane z dnia 31.12.2014)

Obecnie członkami spółdzielni jest 13 312 osób fizycznych i prawnych. (dane z dnia 31.12.2014)

Spółdzielnia objęła w administrowanie także wspólnoty mieszkaniowe. Od niedawna wraz z właścicielami wspólnot administruje kilkunastoma nieruchomościami.

Głogowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” dzięki sprawnej pracy oraz dobrej organizacji zdobyła na głogowskim rynku nieruchomości opinię firmy rzetelnej i kompetentnie zarządzanej.